Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

Better 1st in the Village, as 2nd in the City…

After our uncountable complaints and long lasting protests, miss Georgia Glastris, from USA, made us the honor to visit our country, accompanied by other “new” athletes of the same origin. Miss Glastris qualifies first over the last years, without even being physically present at the games, so that the athletes could all together participate at this illegal championship (a championship held without regionals etc, totally manipulated by Christo’s Chatziathanasiou’s federation).
Along with them, some Greek athletes – Chatziathanasiou’s “fans” – participated in the so called “Greek championship” which was reinforced by the presence of the “hilarious” New Greek Hockey National Team, that was sent to S. Africa, by the president of the federation, so that they can enrich this “drama” with untalented actors. For once more, the Greek games that took place were fake. 
The director, Chatziathanasiou, with his daughter playing the role of the international judge, organized games with pre-scheduled results, where Chatziathanasiou’s rules were totally implemented, rules that are far away from both the international ones and the Hellenic athletic laws. 
The next step brings the “winners” to a “tour” around the world and European championships, without, of course, even qualifying for the preliminary round, just because Chatziathanasiou seems to be willing to promote all the ice sports. Apparently, they are not going to be disappointed with the results. They will have fun after all, spending the money of their wealthy families. All the above people deserve to be congratulated for their ethics and values. The only absence from the show of this year was the riser and the audience. 
Honestly, we are impressed by the aberrant behavior of these girls, that left the modern, well equipped, American and Canadian ice rinks, in order to compete at the fairly 700 m2 Greek ice rink., so that they will be able to live the “fairy tale” that they took the first place in  “Greekistan”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget