Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Greek State Grands for 2011 & IIHF member nation F.Y.R.O.M.

Category D' Sports Grants for 2011
Dear Sport Friends,

For your information you will find attached the translation of State Grands for 2011 from Hellenic General Secretariat of Sports. As you can read on the yellow marked lines, Hellenic Ice Sports Federation have not the minimum standards for the necessary Greek Athletic Recognition, because this Federation have not the minimum (15 +) sport club members, is without any legal (IIHF standards) ice rink, and do not have even a legal council (from 21.12.2009). In view words Hellenic Ice Sports Federation is today in Greece a totally illegal "One Man Federation".

Also we would like to inform you, that the European - Balkan country "Former Yugoslav Republic of Macedonia" (F.Y.R.O.M.) is known and registered in the U.N. Country Chard as "F.Y.R.O.M." and not as "Macedonia". Therefore we would like to ask you for changing the alone standing country name "Macedonia" with "F.Y.R.O.M." or "F.Y.R. - Macedonia" on your Internet - web page (www.iihf.com). Also on your alphabetical country name - search engine this country have to be findable under the letter "F" and not under the letter "M". Countries like U.S.A., or before some years U.S.S.R., you could and can still find under the Letter "U" and not under "A" - America, or "R" - Russia. 
The logo of the Federation of F.Y.R.O.M. is not acceptable and is not following the precise - accurate - exact International Rights - U.N. standards. On the logo have to stay F.Y.R.O.M. and not the name "Macedonia" alone.

We want to thank you for your understanding,

Best Regards,
- Resisting the Corruption in Greek Ice Sports -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget