Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

Ο «παπατζής» Πρόεδρος…


Εδώ επιχορήγηση, εκεί επιχορήγηση... πού είναι η επιχορήγηση;

Ο επί 26ετίας Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ., θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά ότι απαγορεύεται αυστηρώς από τον Αθλητικό Νόμο η «αλλαγή σκοπού επιχορήγησης». Αλλά και να μη το γνωρίζει, δεν μπορεί ούτε την «άγνοια του νόμου» να επικαλεστεί, εφόσον βάσει νομικής αρχής «η άγνοια του νόμου δεν συγχωρείται».
Άνευ πάσης φύσεως ενδοιασμού, μία από τις πάγιες τακτικές του υπήρξαν οι συνεχόμενες αλλαγές των επιχορηγούμενων από την πολιτεία σκοπών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί, όπως έχουμε αναφέρει και σε παλαιότερη ανάρτησή μας, η δήθεν διεξαγωγή προπονητικού camp το 2009 στα Άνω Λιόσια, για τους αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ (επιχορήγηση ύψους 60.000,00 €), διάρκειας δύο εβδομάδων, το οποίο όλως τυχαίως δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ενώ ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. ακόμη και σε Πρακτικά Δ.Σ., αλλά και σε έγγραφα προς την Γ.Γ.Α. «ομολογεί» ότι τα συγκεκριμένα χρήματα δαπανήθηκαν για άλλο σκοπό, δήθεν για την κάλυψη ενός μέρους των αναγκών του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, «εφόσον το κόστος ήταν τεράστιο».
Για να δούμε όμως τι λέει ο Αθλητικός Νόμος 2725/1999 για την περίπτωση αυτή:
«Άρθρο 50, παρ.  5. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε φορέα να διαθέτει την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. χωρίς έγκρισή της για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο δόθηκε η επιχορήγηση. Μέλος της διοίκησης ή ειδικός συνεργάτης ή υπάλληλος επιχορηγούμενου φορέα ή οποιοσδήποτε άλλος διαχειρίζεται χρηματικά ποσά από την επιχορήγηση της Γ.Γ.Α. και από πρόθεση τα διαθέτει για σκοπό διάφορο από τον καθορισμένο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Εάν πέτυχε ή επεδίωξε υπέρ εαυτού ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, όφελος που υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών (ήτοι 14.706,00  €), τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών. Αν η διάπραξη του εγκλήματος εξακολούθησε για μακρύ χρονικό διάστημα ή το ποσό του οφέλους είναι πάνω από είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές (ήτοι 58.824,00 €), ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Το χρηματικό ποσό που δεν διατέθηκε για τον καθορισμένο σκοπό καταλογίζεται σε βάρος των προσώπων που αποφάσισαν και πραγματοποίησαν τη διάθεση αυτή και εισπραττόμενο αποδίδεται στο Ε.Κ.Α.Ε.Τ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Ο καταλογισμός γίνεται από το Διευθυντή Οικονομικού της Γ.Γ.Α., ο οποίος έχει τις αρμοδιότητες επιθεωρητή δημοσίων υπολόγων του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο».
Έτσι λοιπόν στο ρόλο του παπατζή, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ., με παίκτες τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., που πρέπει να μαντέψουν που πήγαν οι επιχορηγήσεις. «Εδώ επιχορήγηση, εκεί επιχορήγηση, που είναι η επιχορήγηση;». Μόνον ο «παπατζής» γνωρίζει! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget