Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

Όταν η πολιτεία τα «κάνει πλακάκια» με τους καταχραστές δημοσίου χρήματος…

Ε.Ο.ΠΑΓ. Απολογισμός 2009


Σοβαρές παραβάσεις του αθλητικού νόμου και σωρεία παρατυπιών εκ μέρους της Γ.Γ.Α. και των διαφόρων εμπλεκομένων τμημάτων και υπηρεσιών της, πραγματοποιήθηκαν στις επιχορηγήσεις της Ε.Ο.ΠΑΓ., καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2010.
Η Ε.Ο.ΠΑΓ. που η Διοίκησή της είχε εκπέσει τον Δεκέμβριο του 2009, δεν διέθετε επομένως στις αρχές του χρόνου τα απαιτούμενα σωματεία, μέλη Γ.Σ. και Δ.Σ., ώστε να προβεί στην υπερψήφιση και έκδοση απολογισμού έτους 2009, ώστε να το παραδώσει, έως το Μάρτιο, υπογεγραμμένο στη Γ.Γ.Α. Παρ’ όλ’ αυτά η Γ.Γ.Α., αν και είχε λάβει γνώση των πρόσφατων εξελίξεων στην Ε.Ο.ΠΑΓ., παρανόμως έλαβε και αποδέχθηκε εγκεκριμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. των 10 απομεινάντων σωματείων τον απολογισμό έτους 2009.
Ομοσπονδία, η οποία δεν έχει λάβει τον εγκεκριμένο απολογισμό από την Γ.Γ.Α., δεν μπορεί να εισπράξει οποιαδήποτε επιχορήγηση από την οικονομική υπηρεσία της δεύτερης (πλατεία Καρύτση), εφόσον απαιτείται η κατάθεσή του μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά (Νόμος 2725/1999 άρθρ. 50, παρ. 7 ...Τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση δεν χορηγείται από τη Γ.Γ.Α. εάν δεν έχει υποβληθεί απολογισμός για προηγούμενες αντίστοιχες επιχορηγήσεις, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 του παρόντος...). Όμως η Ε.Ο.ΠΑΓ. έλαβε τον εγκεκριμένο από την Γ.Γ.Α. απολογισμό του έτους 2009 με την 43955/03.11.2010 απόφαση της Γ.Γ.Α. (βλέπε επισυναπτόμενο έγγραφο), μόλις αρχές Νοεμβρίου 2010. Άρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2010, η Ε.Ο.ΠΑΓ. εισέπραττε παρανόμως τις επιχορηγήσεις από την οικονομική υπηρεσία της Γ.Γ.Α. ύψους 21.500,00 € + 12.672,00 € (Αποφάσεις: 26305/16.06.2010 – 10.750,00 €, 34913/06.08.2010 – 6.450,00 €, 36353/25.08.2010 – 12.672,00 €, 49161/03.12.2010 – 4.300,00 €), λόγω παραβάσεων καθήκοντος, αλλά και σωρεία παρατυπιών από τις ιθύνοντες και εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget