Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2011

Νόμος 3262/15.09.2004, ΦΕΚ 173: Τροποποιήσεις άρθρων του Ν. 2725/1999 και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αθλητισμού


Στον Ν. 3262/15.09.2004, ΦΕΚ 173, τροποποιούνται ορισμένα άρθρα του Ν. 2725/1999, αλλά και προστίθενται νέες ρυθμίσεις σε θέματα αθλητισμού. Ο Νόμος αυτός ασχολείται με θέματα όπως: "Αντιμετώπιση της Βίας στα Γήπεδα", "Αθλητική Δικαιοσύνη", "Οικονομική Εξυγίανση" και "Λοιπές Διατάξεις".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget