Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Συνοψισμένες παραβάσεις που βαρύνουν τον Πρόεδρο της Ε.Ο.ΠΑΓ....

Ο Χατζηαθανασίου καθ’ όλη την διάρκεια της 25ετούς θητείας του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Παγοδρομιών εκμεταλλευόταν την θέση του για την επίτευξη των προσωπικών του επιχειρηματικών στόχων εις βάρος του Δημοσίου Συμφέροντος, της Ομοσπονδίας, των αθλητών και των αθλημάτων των Παγοδρομιών. Ακολουθεί ένας σύντομος κατάλογος μερικών εκ των παραβάσεων, που τον βαρύνουν: 
 • 1. Από το 2002 ο κ. Χατζηαθανασίου που διέθετε το 97% του μετοχικού κεφαλαίου της ιδιωτικής επιχείρησης Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. και λόγω του ασυμβίβαστου (Πρόεδρος Ομοσπονδίας – ιδιοκτήτης Παγοδρομίου), προχωρά στην έναρξη εργασιών κυπριακής of shore εταιρίας «Erius Investment Ltd». Για να μην υποβάλλεται σε φορολογία και ΦΠΑ στην Κύπρο η εταιρεία διαθέτει το minimum μετοχικό κεφάλαιο των 1.700,00 €. Η ως άνω εταιρεία όμως, που συνεχίζει και διαθέτει το 97% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας «Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε.», εμφανίζεται να διαθέτει στην Ελλάδα μετοχικό κεφάλαιο άνω των 10 εκατ. € σε ακίνητη κ.λπ. περιουσία.
 • 2. Για την επίτευξη δανειοδότησης της Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. από την Alpha Τράπεζα Ψυχικού, για την αγορά οικοπέδου και ανέγερση ιδιωτικού Παγοδρομίου ο κ. Χατζηαθανασίου μπαίνει εγγυητής υποθηκεύοντας την πατρική του οικία στο Π. Ψυχικό, Ι. Κοκκώνη 2, με 2 εκατ. €.
 • 3. Σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. εμφανίζεται μόνον ο κ. Χατζηαθανασίου, ως ιδιοκτήτης, εγγυητής και αντίκλητος. 
 • 4. Τα γραφεία της Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. συστεγάζονται με την Ομοσπονδία στην Ακακιών 52, στο Πολύδροσο Αμαρουσίου, διατηρώντας doublex τηλεφωνικές γραμμές.
 • 5. Οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας υποχρεώνονταν από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας να εργάζονται και για την ιδιωτική επιχείρηση, εφόσον η δεύτερη δεν διέθετε υπαλλήλους και απειλούνταν με απόλυση εάν δεν υπάκουαν στις εντολές του.
 • 6. Αλλεπάλληλες και συνεχείς αλλοιώσεις των πρακτικών Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.
 • 7. Εκατοντάδες πλαστογραφίες υπογραφών μελών Δ.Σ. και αθλητών.
 • 8. Όλα τα έγγραφα του Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε. συντάσσονται από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας και όχι από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ιδιωτικής επιχείρησης κ. Ε. Αρμακόλα.
 • 9. Το έτος 2005 η ιδιωτική επιχείρηση συμμετείχε στον διαγωνισμό «επιλογή ανάδοχου για την παραχώρηση του δικαιώματος μακροχρόνιας χρήσης – εκμίσθωση της κλειστής αρένας Badminton στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή», με εγγυητή και αντίκλητο τον κ. Χατζηαθανασίου.
 • 10. Οι οφειλές προηγούμενων ετών της Ομοσπονδίας προς τον κ. Χατζηαθανασίου, τον κ. Καρύδη και την Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε. έχουν εξοφληθεί από το 2004 – 2005, 4 φορές, βάσει πρακτικών Δ.Σ., με αποτέλεσμα οι Ομοσπονδία να ζημιωθεί με άνω των 440.000,00 €.
 • 11. Κατά την διάρκεια του 2005 και στις αρχές του 2006, βάσει πρακτικών Δ.Σ. εμφανίζονται ομογενείς αθλητές που διέμεναν στις Η.Π.Α. και τον Καναδά, να έχουν εισπράξει εν Αθήναις, άνω των 50.000,00 € μετρητά, χωρίς να έχουν επισκεφτεί ποτέ την χώρα μας.
 • 12. Όλες οι κινήσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας για ανέγερση τόσο μονίμου όσο και προσωρινών Παγοδρομίων γίνονταν για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων της Α.Ε. Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί η Ομοσπονδία με άνω των 500.000,00 €.
 • 13. Όλες οι επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανέγερση του ιδιωτικού Παγοδρομίου, βασίζονται στην εξαπάτηση, την παραπληροφόρηση και την κινδυνολογία με ψευδή στοιχεία (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υφυπουργείο Αθλητισμού, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Δήμος Αμαρουσίου, Πολεοδομία Αμαρουσίου, Νομαρχεία Αθηνών, Σ.τ.Ε., Υπουργείο Οικονομικών, Διεθνείς Ομοσπονδίες κ.λπ.), όπως π.χ. η «ατιμωτική διαγραφή της Ελλάδος από τις 5 Διεθνείς Ομοσπονδίες του Πάγου».
 • 14. Βάσει των πρακτικών Δ.Σ. η Ομοσπονδία ζημιώθηκε, μόνον το 2007, με άνω των 64.000,00 €, για την παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων και δικηγόρων στην συνηγορία της Ομοσπονδίας στο Σ.τ.Ε. υπέρ του Παγοδρομικού Κέντρου Αθηνών Α.Ε. Με βάσει τα πρακτικά του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και την Ε’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οι δικηγόροι που προσέλαβε και πλήρωσε η Ομοσπονδία ήσαν οι κ.κ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, Γκοιμίσης, Ι. Βούλτσης, Α. Πεπελάσης. Όμως από τα Υπομνήματα, τις Παρεμβάσεις, την αλληλογραφία και τα δικόγραφα προκύπτει ότι μόνο ο κ. Βούλτσης (4.500,00 €) εκπροσωπούσε την Ομοσπονδία.
 • 15. Η ομοσπονδία διαθέτει εταιρικές πιστωτικές κάρτες (στο όνομα του Προέδρου, του Ταμεία αλλά και της θυγατέρας του Προέδρου) και εκδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές. Σχεδόν όλα τα αεροπορικά εισιτήρια και διάφορα έξοδα στο εξωτερικό πληρώνονται με πιστωτικές κάρτες. 50.000,00 € σε επιταγή παραδόθηκε τον Σεπτέμβριο 2009 στα Ολυμπιακά ακίνητα, με λήξη 28.02.2010, ανταλλάσσοντας προηγούμενη που δεν μπόρεσε να πληρωθεί.
 • 16. Προσωρινά παγοδρόμια της Α.Ε. Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών που ανεγείρονται τόσο το 2008 (Ο.Α.Κ.Α.), όσο και 2009 – 2010 (Athens Heart, Πειραιώς), με την υλικοτεχνική υποδομή της Ομοσπονδίας άνω των 130.000,00 €, εφόσον οι ιδιωτική επιχείρηση δεν διαθέτει καμία υλικοτεχνική υποδομή, αλλά ούτε και υπαλληλικό προσωπικό. Επιπροσθέτως όμως η Ομοσπονδία χρεώνεται με την ενοικίαση και χρήση της παγοπίστας, προετοιμασίες, προπονήσεις και διεξαγωγή «Πανελληνίων Πρωταθλημάτων» με άνω των 250.000,00 € κάθε φορά.
 • 17. Το 2008 στο προσωρινό Παγοδρόμιο στο κτήμα «Άθμονον» του Δήμου Αμαρουσίου δίπλα στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. τα έξοδα για την Ομοσπονδία ανήλθαν σε περίπου 500.000,00 € (3 εξέδρες, ηλεκτρικός εξοπλισμός, αγορά 500 ζευγάρια παγοπέδιλα διασκέδασης, περιμετρικές μπάρες, τέρματα χόκεϋ επί πάγου, λογαριασμοί νερού, λογαριασμοί ρεύματος, ενοικίαση 10 χημικών τουαλετών, ενοίκιο 250.000,00 € στην Α.Ε.), ενώ της Α.Ε. σε μόλις 60.000,00 € (ενοικίαση τέντας).
 • 18. Το 2009 με την παραχώρηση του Ολυμπιακού Κέντρου Πάλης στα Α. Λιόσια για την δημιουργία ακόμη και μόνιμου παγοδρομίου «αγωνιστικών διαστάσεων», η Α.Ε. ενοικίασε για διάστημα 40 ημερών όχημα λείανσης πάγου για 20.000.00 €, δηλαδή σχεδόν στην αξία αγοράς. Η διατήρηση του συγκεκριμένου Ολυμπιακού Ακινήτου θεωρήθηκε ασύμφορη από τον κ. Χατζηαθανασίου, εφόσον δεν είχε δυνατότητα συμμετοχής και εμπλοκής η Α.Ε. Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών.
 • 19. Ενώ υπάρχει σύμβαση παραχώρησης του Ολυμπιακού Ακινήτου των Άνω Λιοσίων από 1η Δεκεμβρίου 2009 έως 31 Μαΐου 2010, ο Πρόεδρος της ομοσπονδίας ψάχνει απεγνωσμένα χώρο για την ανέγερση προσωρινού ιδιωτικού παγοδρομίου που βρίσκει τελικά στις 5 Δεκεμβρίου 2009 στο Athens Heart με ζημιά της Ομοσπονδίας άνω των 123.000,00 € σε υλικοτεχνικές υποδομές και βάσει της σύμβασης συνεργασίας με την Α.Ε. άνω των 230.000,00 € για την ενοικίαση και χρήση της Παγοπίστας. Η έναρξη των εργασιών στοίχισε στην χώρα μας την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Χόκεϋ επί Πάγου στα Άνω Λιόσια (ανυπολόγιστη ζημιά για το άθλημα του χόκεϋ επί πάγου).
 • 20. Πρέπει να σημειωθεί ιδιαιτέρως ότι όλα τα προσωρινά Παγοδρόμια που ανεγείρονται, δεν αποτελούν αθλητικά κέντρα, αλλά εγκαταστάσεις διασκέδασης, παραβιάζοντας όλους τους διεθνείς και εγχώριους αθλητικούς κανονισμούς, αλλά και τον ελληνικό αθλητικό νόμο.
 • 21. Η ζημία της Ομοσπονδίας είναι ανυπολόγιστη, εφόσον ο Πρόεδρός της κ. Χρήστος Χατζηαθανασίου, με στόχο το μονοπώλιο της Α.Ε., απορρίπτει χάριν του επιχειρηματικού κέρδους της τελευταίας, συστηματικά, οριστικά και αμετάκλητα όλες τις δωρεάν παραχωρήσεις χώρων για την ανέγερση ομοσπονδιακού παγοδρομίου, όπως π.χ. Σ.Ε.Φ., Ο.Α.Κ.Α., Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Περιστερίου, Δήμος Φαλήρου, Ολυμπιακά Ακίνητα κ.λπ., όταν δεν υπάρχει δυνατότητα εμπλοκής, εκμετάλλευσης και τοποθέτησης ταμειακών μηχανών από την Παγοδρομικό Κέντρο Αθηνών Α.Ε., με αποτέλεσμα η Ελλάς επί 25 χρόνια να μην έχει ούτε ένα παγοδρόμιο για την ανάπτυξη των Ολυμπιακών της Αθλημάτων, καταδικάζοντας έτσι συστηματικά σε αργό θάνατο την ομοσπονδία, και την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ολυμπιακών αθλημάτων των παγοδρομιών.

6 σχόλια:

 1. Ανώνυμος8/4/11 20:29

  Αναρωτιέμαι πως αυτός ο ανθρωπος δεν είναι φυλακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος9/4/11 02:27

  Γιατί όλα αυτά είναι μπούρδες και αέρας κοπανιστος,ανώνυμα και ψευδή,γράφονται από πρώην υπαλλήλους και συνεργάτες άρα συνενόχους άν ισχύουν που έπρεπε να τα έλεγαν τότε και οχι μετά 7 χρόνια,γιατί και να θέλει ο πρόεδρος τίποτα δέν μπορεί να κάνει μόνος του χωρίς την σύμφωνη γνώμη και συνεργασία των αλλων 14 μελών του 15μελούς ΔΣ,και γιατί η διαφθορά και οι αθλητές πρώην εχθροί των αρθρογράφων της διαφθοράς και νύν συνεργάτες με ελπίδα αρπαγής στο τζάμπα όπως πάντα του κόπου και των εξόδων άλλων,λένε μπούρδες όπως για τα Λιόσια που σαφώς δεν μπορούσε να τα κρατήσει η ΕΟΠΑΓ οχι μόνο για το κόστος των 50000ε τον μήνα,αλλά και διότι είχαν δοθεί μόνο στήν Οργανωτική πού είχε συστήσει ο Υφυπουργός ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΟΠΑΓ εχθροί τού χόκευ που τάχα αγαπάτε.....
  Τα αλλα που θα δημοσιευθούν θα σας στείλουν εκεί που ανήκετε,δηλαδή στο ψυχιατρείο...Να δω σαν φίλαθλος τα κότσια της δημοσίευσης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος9/4/11 02:42

  Ενα πουλάκη μού είπε οτι καποιος πρώην ΤΣ που δούλευε με 40000ε τον χρόνο επι 5 χρόνια
  στήν ΕΟΠΑΓ, τάπερνε και από το παγοδρομικό ΜΑΥ ,είχε και κλειδιά,έτρωγε και καλούσε τον πρόεδρο αυτού,τάπερνε και από τον πρόεδρο της ΕΟΠΑΓ ΜΑΥ για τις προσωπικές δουλειές που του έκανε και ήταν και κουμπάροι,ορκιζόταν στο παιδί του[νάνε καλά]
  ότι πάντα θα στηρίζει τον πρόεδρο[εκτός αν του μειώσει τον μισθό γιατι την ώρα της εργασίας του πούλαγε φωτοβολταικά όπως φαίνεται από τούς υπολογιστές πού δεν πρόλαβε να σβύσει] και για να αρπάξει απο υποσχέσεις που του δώσανε αλλά δεν βγαίνουν θέλει να κάνει κακό,και εσείς κορόιδα τον σιγοντάρετε.......Θα το δημοσιέυσης κότα?.....Εξάλλου ανώνυμα είναι οπως τα σχόλια των διαμαρτυρόμενων τζαμπατζίδων και υποστηρικτών.Αλλά δεν μας είπες για τα Λιόσια για κάποιον πρώην σύμβουλο που έπαιρνε κρυφά 2000ε τον μήνα και νομίζει οτι δεν υπάρχουν αποδείξεις.Περιμένω δημοσίευση..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εσύ που είσαι "κοκόρι" γιατί γράφεις μισόλογα; Εξήγησέ μας, τι σημαίνουν τα αρχικά Τ.Σ. και ΜΑΥ; Στοιχεία έχεις γι' αυτά που λες; Αν ναι, στείλτα μας με e-mail για να τα δημοσιεύσουμε. Αλλά επειδή εσύ είσαι η "κότα", είμαστε σίγουροι πως δεν θα το κάνεις!!! (όπως συνηθίζεις να λες τώρα τελευταία). Σε πείραξε ο Δημήτρης Καλύβας, και όχι ο εαυτός σου που τόσα χρόνια τζάμπα ταξιδεύεις μαζί με τη Χαρούλα σου, τον "φωστήρα των Παγοδρομιών", που βάπτισες Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής κάθε αθλήματος; Ο Παγώνης σε τι σε ενοχλεί ρε "αλανιάρα κότα"; Επειδή βγαίνει ο άνθρωπος και λέει τι γνώμη του επώνυμα; Τα 15 μέλη του Δ.Σ. που τα βρήκες; Μέχρι σήμερα 11μελές δεν ήταν, πριν τις παραιτήσεις; Ό,τι σου κατεβαίνει ξεστομίζεις! Κι όπως πάντα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς στοιχεία και με μπόλικη κακία.
  Έχε υπόψη σου, ότι έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για πολύ περισσότερες παραβάσεις σου, απ' ό,τι δημοσιεύουμε. Απλά τα φυλάμε για έκπληξη, όταν έρθει η κατάλληλη ώρα! Είναι πραγματικά τόσα πολλά, που δεν τα γράφουμε και για έναν άλλο λόγο: δεν θέλουμε να κουράζουμε τους αναγνώστες μας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί κάθε φορά που στέλνεις ένα σχόλιο, αγωνιάς για το εάν θα δημοσιευθεί;! Πότε θα καταλάβεις ότι σε αυτό το έγκυρο blog, εσύ προσφέρεις μία νότα διασκέδασης και αν μη τι άλλο, αυτό σημαίνει ότι με τον τρόπο σου συνεισφέρεις σε στιγμές χαλάρωσης, άφθονου γέλιου και αύξησης της αναγνωσιμότητας;!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος10/4/11 21:15

  Εδώ καλέ περιμένουμε όλοι απ οίκω πότε θα γράψει ο ακατονόμαστος για να ξεραθούμε στα γέλια!!!!!!!! Τελικά όλα αυτά που κρατάει τα χαρτιά στο μανίκι δεν μας έχει δείξει κανένα........και ειδικά γιά το κύριο Ιωάννου τι να πω,....ο πολέμιος του ακατονόμαστου, τσιράκι του και ο επαναστάτης Δραγάτσης από δίπλα....τσιράκι του τσιρακιού......ντροπή σας ρε συ, νέοι άνθρωποι τσιράκια των απατεώνων και αυτών που έκλεψαν τη χώρα και τη κατάντισαν έτσι!!!!! Και συ ρε Βαγγέλη εύγε για τις προοδευτικές σου ιδέες!!! Bocca Chatzivailou

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget