Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Οι οικονομικές αφαιμάξεις ενός έκπτωτου Προέδρου...

Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μπιτσαξής εξέδωσε απόφαση επιχορήγησης για την Ελληνική Ομοσπονδία Παγοδρομιών. Η απόφαση είναι η 49161/03.12.2010 και ανέρχεται σε ποσό 4.300 Ευρώ, και αποτελεί την εξόφληση των 21.500 Ευρώ, που είχε αποφασιστεί να λάβει η ως άνω ομοσπονδία για το έτος 2010.
Ως γνωστόν η διοίκηση της Ε.Ο.ΠΑΓ. έχει εκπέσει από τις 21.12.2009, με την αποχώρηση 16 αθλητικών σωματείων. Πώς είναι δυνατόν η ομοσπονδία αυτή να λαμβάνει χρήματα από το κράτος όταν πρέπει να παρουσιάζει κατά την είσπραξη των χρημάτων αυτών υπογεγραμμένο απολογισμό; Η μόνη λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε εμείς, είναι ότι «κάποιος» (για μαντέψτε ποιος!) πραγματοποιεί Γενικές Συνελεύσεις «μαϊμού» και πλαστογραφεί τις υπογραφές των αποχωρισθέντων μελών, εφόσον ο απολογισμός περνά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης αρχές κάθε χρόνου έως τον Μάρτιο που παραδίδεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όμως η Ε.Ο.ΠΑΓ. απέμεινε με 10 Σωματεία ενώ θα έπρεπε να διαθέτει 15 και άνω ήδη από τον Δεκέμβριο του 2009, ποια Σωματεία αποδέχθηκαν και υπερψήφισαν στις αρχές του 2010 τον απολογισμό της Ομοσπονδίας;
Κύριε Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού εφόσον γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη ομοσπονδία έχει εκπέσει και ότι κάθε απόφαση επιχορήγησής της είναι παράνομη, γιατί παρόλ’ αυτά εσείς λειτουργείτε κατά παράβαση καθήκοντος, και συνεχίζετε να την επιχορηγείτε και δεν προχωράτε εδώ και έναν ολόκληρο χρόνο στην άρση της αθλητικής αναγνώρισής της και δεν την υπάγεται σε άλλη ομοσπονδία που λειτουργεί νόμιμα, όπως προβλέπει ο Αθλητικός Νόμος για περιπτώσεις τέτοιου είδους (Άρθρο 28 παρ. 4 «Αν ο αριθμός των αθλητικών σωματείων ομοσπονδίας που καλλιεργεί το ίδιο άθλημα ή τον ίδιο κλάδο άθλησης και έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση περιορισθεί σε δεκαπέντε (15) και κάτω και εφόσον στην ομοσπονδία δεν υπάγεται άλλο άθλημα, το άθλημα ή ο κλάδος άθλησης που καλλιεργούν υπάγεται, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σε άλλη ομοσπονδία που νόμιμα λειτουργεί…»); 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget