Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Το μυστήριο της σύνθεσης του νέου - Νέου Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ.

Δ.Σ. 27.12.2011_001
«Οι ωραίες πράξεις συνίστανται στο δίκαιο στο γενναίο, στο κόσμιο και στο επιστημονικό. Οι άδικες πράξεις συνίστανται στο άδικο, στο δειλό, στο άκοσμο (όχι κόσμιο) και στο ανόητο» (Ζήνων ο Στωικός). Με το παρόν άρθρο θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε γιατί η σύσταση του νέου Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. αποτελεί κατά τον Ζήνωνα άδικη πράξη.
Κατ’ αρχήν οι συνευρισκόμενοι κύριοι δεν ενημέρωσαν κανέναν, για το ποια από τις δύο οδούς ακολούθησαν για την σύσταση του συγκεκριμένου Δ.Σ. της 27.12.2011. Δηλαδή ακολούθησαν την οδό της απλής ανασύστασης του Δ.Σ. με τα ήδη από προηγούμενη Γ.Σ. εκλεγμένα μέλη, ή εκείνη που απορρέει από αρχαιρεσίες στη Γ.Σ.;

Εάν λοιπόν ακολουθήθηκε η πρώτη οδός, εκείνη της απλής ανασύστασης του Δ.Σ., λόγω της εκούσιας ή ακούσιας αποχώρησης μελών, τότε τα νέα μέλη που απαρτίζουν σήμερα το Δ.Σ. της ομοσπονδίας (Καλοτεράκης, Καλύβας, Λιανός, και Γκελντής) θα πρέπει να αποτελούσαν ήδη εξελεγμένα μέλη του Δ.Σ. αυτής, που αναδείχθηκαν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες της Γ.Σ., επί εποχής Χατζηαθανασίου. Κάτι τέτοιο εύκολα μπορεί να εξακριβωθεί αλλά και να διαψευσθεί, από τα αποτελέσματα των περασμένων αρχαιρεσιών. 
Αν πάλι προηγήθηκαν αρχαιρεσίες μέσω Γ.Σ., απ’ όπου εξελέγησαν αυτά τα νέα πρόσωπα, αναρωτιόμαστε εάν ακολουθήθηκαν όλες εκείνες οι διαδικασίες που απορρέουν από τον αθλητικό νόμο 2725/1999 και το καταστατικό της ομοσπονδίας.
Το άρθρο 14, παρ. 1 του καταστατικού αναφέρει ότι: «Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. της Ε.Ε. και της Π.Ε., ενεργούνται στην Αθήνα εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Θερινών Ολυμπιακών αγώνων, η δε ισχύς της εκλογής ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου της επόμενης τετραετίας, εκτός εάν συγκληθεί Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών νωρίτερα».
Το άρθρο 13, παρ. 1 του καταστατικού ορίζει ότι: «Η Ε.Ο.ΠΑΓ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από: α) επτά (7) τακτικά μέλη, εάν στην δύναμη της είναι εγγεγραμμένα (από 15) έως τριάντα (30) σωματεία – μέλη…». Ενώ το άρθρο 22, παρ. 1 του αθλητικού νόμου αναφέρει ότι: «Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής Ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται: α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία...».
Η συγκεκριμένη ομοσπονδία όμως αποτελείται σήμερα – σε απόλυτη αντίθεση με τον αθλητικό νόμο (άρθρο 28, παρ. 4, που για να μπορέσει να δικαιολογήσει την ύπαρξή της απαιτεί 15 και άνω σωματεία) – από 7 σωματεία «μαϊμού» (χωρίς Δ.Σ., μέλη, αθλητές, διεύθυνση, τηλέφωνο, αθλητική δραστηριότητα κ.λπ.), με αθλητική αναγνώριση και τα οποία είναι: «Ιπτάμενοι Παγοδρόμοι Αθηνών», «ΠΑΣ Χαλκίδας – Άβαντες», «Ερμής Ηλιουπόλεως», «Τάρανδος», «Άλμπαντρος», «Αλάσκα» και «Λευκά Γεράκια». Το άρθρο 3, παρ. 1 του Καταστατικού της Ε.Ο.ΠΑΓ. ορίζει ρητά ότι: «Την Ε.Ο.ΠΑΓ. συγκροτούν φίλαθλα Ελληνικά Αθλητικά Σωματεία που καλλιεργούν τα αθλήματα των παγοδρομιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 1, όσα έχουν σχέση με τον πάγο και διατηρούν ειδικά Τμήματα καλλιέργειας των αθλημάτων τούτων. Όλα τα σωματεία της Ε.Ο.ΠΑΓ. πρέπει να είναι νόμιμα αναγνωρισμένα δικαστικώς και να έχουν την κατά νόμο αθλητική αναγνώριση». Δηλαδή σωματεία όπως π.χ. ο ΠΑΟΚ, ο Πήγασος κ.λπ. δεν διαθέτουν την αθλητική αναγνώριση για τα αθλήματα των παγοδρομιών και δεν μπορούν να λογιστούν στην δύναμη της ομοσπονδίας. Οι κ.κ. Καλοτεράκης, Λιανός και Γκελντής, αντίθετα απ’ ό,τι ορίζει ο αθλητικός νόμος, αλλά και το καταστατικό της ομοσπονδίας, άραγε ποια ακριβώς σωματεία αντιπροσωπεύουν στην Ε.Ο.ΠΑΓ.;
Το άρθρο 8, παρ. 4 του καταστατικού της Ε.Ο.ΠΑΓ. αναφέρει ρητά ότι: «Κάθε αντιπρόσωπος εκπροσωπεί ένα (1) μόνο Σωματείο που δικαιούται ψήφο…», κάτι που αντιβαίνει με την πάγια τακτική του Χατζηαθανασίου, καθόσον διατηρούσε επί πολλά χρόνια στο Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. τρεις (3) αντιπροσώπους από ένα σωματείο (Αλάσκα: Αντιπρόεδρος – Μαστρογιαννόπουλος, Αναπλ. Γεν. Γραμ. – Κοκοράκη - Γεωργακοπούλου, Ταμίας – Καρύδης). 
Στο άρθρο 13, παρ. 3 του καταστατικού της Ε.Ο.ΠΑΓ. διαβάζουμε ότι: «…Η ιδιώτης υποψηφίου τινός ως μέλους του Σωματείου, βεβαιούται δια υπευθύνου δηλώσεως του Σωματείου, ότι είναι μέλος τούτου όπως προκύπτει από το μητρώο μελών αυτού πλέον του έτους και ότι εξακολουθεί να είναι μέλος του Σωματείου κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας και έχει εκπληρώσει τις ταμειακές έναντι του Σωματείου του υποχρεώσεις του». Στην περίπτωση όμως του Δ.Σ. της 27.12.2011 π.χ. ο κ. Δ. Καλύβας που έως πρότινος (Απρίλιος του 2010) υπήρξε αθλητής, και βάσει του καταστατικού της Ε.Ο.ΠΑΓ., αλλά και του αθλητικού νόμου (άρθρο 3, παρ. 4 : «Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος σε αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καταστατικού του, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της») θα έπρεπε να περιμένει να περάσουν δύο τουλάχιστον χρόνια (ένα (1) έτος από το τελευταίο επίσημο αγώνα, για να μπορέσει να εγγραφεί ως μέλος στο σωματείο του και ένα (1) έτος ως μέλος του Δ.Σ. αυτού), εμφανίζεται όχι μόνο να εκπροσωπεί παράνομα το Σωματείο του στην Ε.Ο.ΠΑΓ., αλλά λαμβάνει και παντελώς παράνομα τη θέση του Β. Αντιπροέδρου στο Δ.Σ. αυτής.
Σε αντίθεση όμως με το καταστατικό της Ε.Ο.ΠΑΓ., όσο και με τον αθλητικό νόμο, δεν έρχονται μόνο τα νέα μέλη του Δ.Σ. της ομοσπονδίας, αλλά και τα παλαιά, εφόσον εκπροσωπούν, όπως συνηθίζει να κατονομάζει ο κατ΄ επανάληψη παραβιάζων τα καθήκοντά του, σε ό,τι αφορά την διαφθορά και τις παρανομίες που τελούνται κατά συρροή στην Ε.Ο.ΠΑΓ., γ.γ.Α. κ. Μπητσαξής, σωματεία «σφραγίδα ή μαϊμού». Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανομίας που επικρατεί στα σωματεία μέλη της Ε.Ο.ΠΑΓ., αποτελεί η υπόθεση του σωματείου «Λευκά Γεράκια», του οποίου - μέχρι πρότινος τουλάχιστον - από το 2001 εκκρεμεί η τροποποίηση του καταστατικού του, με φορολογικές κυρώσεις, γιατί τόσα χρόνια δεν έχει κατατεθεί η δήλωση εισοδήματος, και βρίσκεται χωρίς Πρόεδρο, μέλη Δ.Σ., έδρα κ.λπ. Πρόεδρος εμφανίζεται ο επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ. κ. Συρέλλης, μόνο όμως εντός της ομοσπονδίας, διότι εκτός αυτής, δεν μπορεί να λάβει ούτε φορολογική, ούτε και ασφαλιστική ενημερότητα για το σωματείο στο οποίο υποτίθεται ότι προεδρεύει ακατάπαυστα τουλάχιστον από το 2001.
Περιμέναμε ότι η όλη πορεία του Χατζηαθανασίου ως προέδρου της ομοσπονδίας με τον πρόωρο θάνατό του, θα αποτελούσε παράδειγμα προς αποφυγή, τουλάχιστον για όσους ασχολούνται με τα αθλήματα των παγοδρομιών, είτε από πλευράς της εκπεσούσης διοίκησης, είτε από την πλευρά των αθλητών. Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι ο θάνατός του πυροδότησε έναν έντονο ανταγωνισμό, για το ξαναμοίρασμα μιας ανύπαρκτης πίτας. Συγκροτήθηκε λοιπόν σε σώμα το νέο - Νέο Δ.Σ., με πρόεδρο τον κ. Μαρκουΐζο, έμμισθο υπάλληλο του Athens Heart (για να μην αναφέρουμε και την νυκτερινή του εργασία), Α’ Αντιπρόεδρο τον κ. Καλογεράκη που ουδείς γνωρίζει ποιο σωματείο αντιπροσωπεύει και εάν ταυτοχρόνως διατελεί μέλος και άλλου Δ.Σ., Β’ Αντιπρόεδρο τον κ. Καλύβα, που βλέπει επιτέλους το όνειρό του να γίνεται σχεδόν πραγματικότητα, αφού βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την θέση του προέδρου, Γενικό Γραμματέα τον κ. Συρέλλη που επί χρόνια έπαιρνε από τον μακαρίτη «επίδομα υπογραφής εγγράφων» (5 € χαρτζιλίκι, 50€ βενζίνη, κανένα κομμάτι πίτσα και ένα ποτάκι), Αναπληρωτή Γ.Γ. τον κ. Λιανό, που αν και νομικός, εκπροσωπεί σωματείο άνευ ειδικής παγοδρομικής αθλητικής αναγνώρισης, Ταμεία τον κ. Καρύδη, που φημολογείται ότι διαθέτει δύο αστυνομικές ταυτότητες, μία για τις δημόσιες υπηρεσίες και μία με πολύ μικρότερη ηλικία για τις δημόσιες σχέσεις, και τέλος τον κ. Γκελντή, που όποια κι αν ήταν η προηγούμενη ιδιότητά του, αποτελεί το τελευταίο παράνομο μέλος του Δ.Σ. Τους ευχόμαστε ολόψυχα να συνεχίσουν αναπόσπαστα το σύντομο «σύννομο» έργο τους, γιατί όπως είπε και ο Ναπολέοντας: «Ποτέ μην διακόπτεις τον εχθρό σου, όταν κάνει ένα λάθος».

9 σχόλια:

 1. Ανώνυμος4/2/12 15:29

  O Kalyvas den itan aftos pou fonaze kai katiggile ton Papara kai to D.S. tis Omospondias? Aftos pou ithele na perasei o Paparas apo pitharxiko? Pos ginetai tora na synergazetai me ekeinous pou koroideve prin? Ma ti kolotoumpes pou einai oloi tous! Afti i omospondia exei katantisei mia AIDIA! Krima!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε οποιαδήποτε απάντηση εκ μέρους κ. Καλύβα. Επειδή όμως πολλάκις έχει ζητήσει μέσω του blog από τον οποιοδήποτε που θέλει να συζητήσει κάποιο θέμα που να αφορά στον ίδιο, να επικοινωνεί απευθείας μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο. Μπορείς λοιπόν να το βρεις στα σχόλια του δημοφιλέστατου άρθρου μας "Η Τούρτα των Φίλων των Παγοδρομιών για τα Γενέθλια του Προέδρου στις 15.04" - http://diafthorapagodromies.blogspot.com/2011/04/1504.html
   Πιστεύουμε ότι τώρα που εκτός από αθλητής έγινε και Β' Αντιπρόεδρος της Ε.Ο.ΠΑΓ. θα μπορεί να σε κατατοπίσει σε πολύ περισσότερα θέματα απ' αυτό που ρωτάς, γιατί πλέον γνωρίζει τα πράγματα "εκ των έσω".

   Διαγραφή
 2. Elena Cholargos4/2/12 16:24

  San goneis pou eimaste tha thelame na mathoume se poio somateio mporoume na eggrapsoume ta paidia mas gia kallitexniko patinaz. Tha borousan oi kyrioi tou blog i tis EOPAG na mas poun an telika leitourgei nomima afti i omospondia, an mporoume na eggrapsoume ta paidia mas se athlitika somateia, kai ean omospondia, somateia kai pagodromio tha yparxoun kai tou xronou, efoson opos anagrafetai i isxis tou D.S. einai mexri 31.12.2012, i tha ksodepsoume tzamba ta xrimata mas?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος5/2/12 06:46

  Pliroforithika tin iparxi tou blog apo goneis tou kallitexnikou patinaz kai ematha ta kathekasta.Oti diladi pleon den iparxei sinergazomeno pagodromio me tin omospondia gia ta paidia pou theloun na mathoun apo axious daskalous kallitexniko patinaz.Piga xthes sto athens heart kai oute ligo oute poli mou eipan oti an to paidi mou den xerei almata???? den xreiazetai empeiro daskalo kai oti exoun mia kiria ekei pou kanei mathimata sta paidia me 10 euro ta 15'!Malista mou eipan oti epeidi erxomai apo kifisia den xreiazetai na pigaino sto athens heart alla sto terastion diastaseon pagodromio tou kosmopolis!!!!!Sto opoio pigaina paliotera alla ektos oti den ipirxe kanena axios na deixei sto paidi mou ,to theorisa kai koroidia na kanei mono giro-giro s'ena toso mikro pagodromio.Katarxin thelo na zitiso signomi pou tolmisa na exo apaitiseis gia to paidi mou efoson den xerei almata kai tha frontiso na to grapso sto dancing on ice tou xronou gia na mporei kai ekeino na kanei tetrapla almata s'ena toso mikro pagodromio opos tou kosmopolis etsi oste na mporo na exo apaitiseis tou xronou gia to athens heart opos mou eipe i ''simpathitiki kai katholou eironiki'' ''kiria'' sto tameio!
  Niotho pleon ntropiasmeni gia ti ifos kai ti stasi ton anthropon pou vriskontai mesa sto pagodromio tou athens heart.NTROPI TOUS...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητές Κυρίες,
  Μπράβο στα παιδιά σας που αγαπάνε τον αθλητισμό, μπράβο και σε σας που προσπαθείτε να βρείτε τον καλύτερο τρόπο για να τα στηρίξετε.
  Αν αφιερώσετε λίγο χρόνο και διαβάσετε μερικά άρθρα μας, θα καταλάβετε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει στην Ελλάδα παγοδρόμιο κατάλληλο για αθλητικές δραστηριότητες και ότι η Γ.Γ.Α. κωλυσιεργεί στην άρση της αθλητικής αναγνώρισης της Ε.Ο.ΠΑΓ.
  Δυστυχώς, αυτό που προσπαθούμε να σας πούμε είναι ότι θα 'ταν προτιμότερο για τα παιδιά σας να διαλέξουν κάποιο άλλο άθλημα, για να μην ρισκάρετε την σωματική ακεραιότητά τους και για να μην τραυματιστούν ψυχολογικά από την επαφή τους με ακατάλληλα άτομα, που στην καλύτερη των περιπτώσεων απλά θα σας βάλουν σε άσκοπα, υπέρογκα έξοδα, ενώ σε λίγο καιρό μπορεί να μην υπάρχει ούτε καν το παγοδρόμιο του Athens Heart.
  Για να μην χάνετε λοιπόν τον χρόνο σας, ενδεικτικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από πληθώρα καταγγελιών, η Γ.Γ.Α. βρίσκεται ακόμα σε διαδικασία διοικητικού και οικονομικού ελέγχου της ομοσπονδίας, σχετικά με την λειτουργία της (αριθμός σωματείων, σύνθεση Δ.Σ., σωματεία "μαϊμού" κ.λπ.). Επίσης η ομοσπονδία βρίσκεται από το 2008 υπό τον διοικητικό και οικονομικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α., το οποίο εδώ και δύο χρόνια είναι ακέφαλο.
  Είναι απαράδεκτες οι οικονομικές απαιτήσεις του εν λόγω ιδιωτικού παγοδρομίου, ειδικά όταν λειτουργεί με υλικοτεχνική υποδομή του δημοσίου, την οποία παρανόμως εκμεταλλεύεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
  Τέλος, άτομα που εμφανίζονται δήθεν και παρανόμως ως μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΑΓ., είναι ταυτοχρόνως και απασχολούμενοι στο ιδιωτικό παγοδρόμιο.
  Σας παρακαλούμε λοιπόν, αν επιθυμείτε να συνδράμετε στο έργο μας, να μας αποστείλετε κάθε αποδεικτικό στοιχείο, για να μπορέσουμε να ισχυροποιήσουμε τις καταγγελίες μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος6/2/12 18:17

  efharisto para poli gia ti amesi antapokrisi sas.zito signomi pou den apokalipto to onoma mou alla me afta pou exo dei ekei mesa exei fovithei to mati mou.Oson afora too ti tha kano me tin kori sas enimerono gia to exis: den tha afiso kammia ipefthini pagodromiou na me anagasei na allaxo to athlima pou agapaei to paidi mou.Giafto kai sas zito na me enimerosete gia tis energeies pou prpei na kano prokeimenou na sas voithiso.Parepiptontos na enimeroso tin kiria ,an diavazei to blog sas,oti gia na kaneis 4plo alma tha prpei na pareis fora 48m to ligotero.ara psevdetai i asxeti kiria tou athens heart ektos kai an o athlitis tou dancing exei epitopio alma 1,5m!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μας τιμάτε ιδιαιτέρως με την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, συζητώντας μαζί μας ένα τόσο ευαίσθητο θέμα.
   Σαν μητέρα προς μητέρα, έχω να σας πω τα εξής :
   Ακόμα και στον αθλητισμό ισχύουν οι βασικοί κανόνες της προσφοράς και της ζήτησης. Όπως σας έχουμε ήδη γράψει,το Athens Heart λειτουργεί υπό καθεστώς παρανομίας και αποτελεί κίνδυνο για την σωματική ακεραιότητα του παιδιού σας και προπάντων για την ψυχική του υγεία. Συνεπώς, αν θέλετε να βοηθήσετε πρώτα την οικογένειά σας και μετά εμάς, αυτό που πρέπει να κάνετε, είναι να μην συντηρείτε με τον τρόπο σας αυτή την παράνομη κατάσταση, ούτως ώστε η ιδιοκτησία του να αναγκαστεί ή να το κλείσει ή να δουλέψει σύννομα. Ο καλύτερος τρόπος για να το επιτύχετε, είναι να σταματήσετε εσείς και όλοι οι άλλοι πελάτες του να πηγαίνετε σ' αυτό, και σε κάθε άλλο παγοδρόμιο, που μοναδικό σκοπό έχει να σας εκμεταλλευτεί οικονομικά.
   Από την στιγμή που η κόρη σας θέλει να ασχοληθεί μόνο με αυτό το άθλημα, απαιτήστε για το παιδί σας προπονητή/τρια που να μπορεί να σας επιδείξει δίπλωμα και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και φυσικά να σας κόβει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Συζητήστε αυτό που σας γράφω με την "καλή" κυρία του Athens Heart, και περιμένω να μας γράψετε το αποτέλεσμα της έρευνάς σας.
   Αυτή η βοήθεια φτάνει για αρχή. Σκεφτείτε επίσης το ενδεχόμενο να μας εμπιστευτείτε λίγο παραπάνω και να μας στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση κάποιο μέσο από το οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε σε πιο προσωπικό επίπεδο. Έχετε τον λόγο μας ότι δεν θα προβούμε σε καμία ενέργεια που να σας βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο.

   Διαγραφή
  2. Ανώνυμος3/3/12 02:29

   katarxas pios ipe gia 4pla ayta gia na ta kanis perpi na ise protahlitis pagosmiou epipedou epixi tixeni na kano 30xronia patinaz kalitexniko xero oti thes peripou 1 xrono gia na mathis kala na patinaris me dikasou patinia ke me kapia voithia me daskalo i me kapion pou xeri ke na kanis an oxi kathe mera mera para mera ke na diathesis toulaxiston 2 ores an oxi 3-4 alios den tha mathis ke min skefteste ta lefta ke afta pou sas ipane sto tamio tou athens hart tous xero olous sto xoro tou athlimatos ke se pion mporis na vris gia daskalo , oso gia ta somatia mporis na grapsis to pedisou se kapio somatio alla kalo tha itane na kani 2 xronia patinaz me kapion daskalo sta spata exi tous pio polous daskalous sto AH exi mono 1,ego kano dorean mathimata otan pao ke kano gia mena giati thelo na voithiso ke gia polous alous logous, distixos toathlima den ine ftino tin imera kostizi 10 euro gia na kanis ke prepi gia na mathis grigora xriazonte 2 pragmata ke patina dikasou ke mathimata alios tha mathis lathos.

   Διαγραφή
 6. Ανώνυμος8/2/12 19:21

  Εμενα με λενε Γιωργο Γκελντη. Εσενα πως σε λενε??????

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget