Σάββατο, 3 Ιουλίου 2010

Μέρος 2ο: Το 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ

Στην 5η σελίδα της προκήρυξης και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β’: Όροι, αναφέρεται ως «τόπος τέλεσης Παγοδρόμιο Ε.Ο.ΠΑΓ. Παγοδρόμιο Athens Heart, με τεχνητή πίστα διαστάσεων 21 Χ 41 m» αν και οι minimum διαστάσεις διεξαγωγής εθνικού πρωταθλήματος είναι 26 Χ 56 m, ήτοι 1.456 m2 και όχι 861 m2.
Στην παράγραφο 3. «Δελτία υγείας και Αθλητικής Ιδιότητος Αθλητών», διαβάζουμε ότι: «Η κατάθεση των νέων δελτίων εγγραφής αθλητού φιλάθλου γίνεται έως τις 05.05.2010 στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΑΓ., Ακακιών 52, Πολύδροσο Αμαρουσίου, στην Γραμματεία, και ώρα 18:00 έως 21:00, δελτίων υγείας, δεόντων θεωρημένα έως Πέμπτη 06.05.2010». Γιατί υποχρεούνται οι αθλητές να καταθέσουν νέα δελτία εγγραφής αθλητού στην Ομοσπονδία; Σωματεία δεν έχουν; Τα δελτία των αθλητών κατά τον αθλητικό νόμο συμπληρώνονται στα Σωματεία και παραδίδονται από αυτά στην οικία ομοσπονδία. Η Ε.Ο.ΠΑΓ. όμως θέλοντας να «εξυπηρετήσει» τα κατά τα άλλα «νομιμότατα» σωματεία της, αναλαμβάνει για εκείνα, ακόμη και χρέη γραμματειακής υποστήριξης.
Η παράγραφος 4. «Δικαίωμα Συμμετοχής», πολύ σωστά αναφέρει ότι «δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αθλητές – αθλήτριες που ανήκουν σε σωματεία – μέλη της Ε.Ο.ΠΑΓ., αφού δηλωθούν από τα σωματεία τους». Άρα η παράγραφος 3. αναιρείται από την παρούσα, και μπορεί να θεωρηθεί αυθαιρεσία της Ε.Ο.ΠΑΓ.
Στην 5η παράγραφο «Αιτήσεις Συμμετοχών», «οι συμμετοχές των αθλητών – αθλητριών θα γίνονται βάσει ονομαστικών καταστάσεων των σωματείων τους. … Καμία κατάσταση σωματείου δεν θα γίνει δεκτή μετά την ως άνω ημερομηνία και κανένας αθλητής ή αθλήτρια δεν θα γίνει δεκτός – δεκτή εάν δεν περιλαμβάνεται στην κατάσταση που θα υποβάλλει το σωματείο του – της. Οι καταστάσεις παραδίδονται στην Ε.Ο.ΠΑΓ. από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου». Είναι γνωστό ότι στην Ε.Ο.ΠΑΓ. οι καταστάσεις δεν παραδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του σωματείου, εφόσον είναι ανύπαρκτα πρόσωπα, αλλά δημιουργούνται στην Ε.Ο.ΠΑΓ., γιατί η τελευταία δεν διαθέτει φυσιολογικά σωματεία με Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.
8. Ατυχήματα: «Για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί σε αθλητή, προπονητή, παράγοντα ή τρίτο η Ε.Ο.ΠΑΓ. και η Οργανωτική Επιτροπή δεν ευθύνονται. Επί προσθέτως κατά την διάρκεια των αγώνων θα παρίσταται γιατρός από την Ε.Ο.ΠΑΓ.», ο οποίος μάλλον παρακολουθούσε τους αθλητές αλλά και το 18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο Καλλιτεχνικό Πατινάζ μέσω «ζωντανής δορυφορικής συνδέσεως», ή «τηλεπαθητικά» από το σπίτι του, ή στο όνειρό του, λόγω του πρωινού ωραρίου διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, εφόσον η ιδιωτική επιχείρηση την οποία «οφείλει» η Ε.Ο.ΠΑΓ. να στηρίξει, τα Σαββατοκύριακα αποβλέπει σε ταμειακά κέρδη από την είσοδο του κοινού.
9. Ιατροί: «Από την Ε.Ο.ΠΑΓ. ορίζονται ιατροί: Παθολόγος – Καρδιολόγος: Παύλος Νικολάου, Ορθοπεδικός: Αθανάσιος Κωστάκος. Σε περίπτωση που αθλητής ή αθλήτρια ασθενήσει ή τραυματιστεί μετά την δήλωση του – της από το σωματείο του – της για συμμετοχή σε αγώνες ή test, τότε ο/η αθλητής-τρια πρέπει να προσκομίσει δικαιολογητικό ΜΟΝΟ από ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Όλοι γνωρίζουν ότι οι ως άνω ιατροί δεν παραβρίσκονταν στο «αθλητικό γεγονός» της Ε.Ο.ΠΑΓ. Σε πρωταθλήματα βάσει του αθλητικού νόμου, η ομοσπονδία υποχρεούται να παρέχει τόσο τις απαραίτητες υλικοτεχνικές υποδομές, που δεν υπήρχαν στην «τέντα», αστυνόμευση, όπως και νοσοκομειακό όχημα καθ’ όλη τη διάρκεια του αθλητικού γεγονότος.
Συνεχίζεται…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Επειδή θέλουμε να αποφύγουμε την δημοσίευση spam και οποιουδήποτε υλικού άσχετου ως προς το παρόν blog, τα σχόλιά σας πρώτα θα περνούν από τον απαραίτητο έλεγχο, και μετά θα δημοσιεύονται ΟΛΑ, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως αν είναι θετικά ή αρνητικά προσκείμενα προς τα κείμενα που δημοσιεύουμε.

wibiya widget